اِستوری این سایت برای راحتی کار شما دوستان ساخته شده است . برای بهبود ، لطفا نظر بذارید ممنون ... http://stori.mihanblog.com 2020-08-12T22:10:41+01:00 text/html 2017-11-22T15:27:26+01:00 stori.mihanblog.com HMD خلیج فارس http://stori.mihanblog.com/post/205 <a href="http://www.axgig.com/images/20301676106276820835.png" target="" title="">http://www.axgig.com/images/20301676106276820835.png <br></a><font size="4" face="Mihan-IransansLight">بر روی لینک بالا کلیک کنید تا عکس خلیج فارس به عقیده اعراب را ببینید</font><a href="http://www.axgig.com/images/20301676106276820835.png" target="" title=""><br></a> text/html 2017-10-16T05:55:12+01:00 stori.mihanblog.com HMD پول بی ارزش http://stori.mihanblog.com/post/203 <div align="center"><br></div><div align="center"><font size="4">از بی‌ارزش ترین پول‌های دنیا پول زیمباوه است، <br></font></div><div align="center"><font size="4">با اسکناس 100 میلیارد دلاری این کشور میتوانید <font color="#000000"><a href="stori.mihanblog.com" target="_blank" title="">3</a></font> عدد تخم مرغ بخرید!<br></font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://www.axgig.com/images/07671428112377796730.jpg" alt="" hspace="0" height="294" width="436" vspace="0" border="0" align="bottom"></div> text/html 2016-11-28T15:05:08+01:00 stori.mihanblog.com HMD داستان شماره 205 : گفتگو با خدا http://stori.mihanblog.com/post/202 <p style="text-align: center;" align="right"><font size="4" face="Mihan-IransansLight"><i>پسر کوچولو به مادر خود گفت : مامان کجا می ری؟</i></font></p><div align="right"><font size="4" face="Mihan-IransansLight"><i> </i></font></div><p style="text-align: center;" align="right"><font size="4" face="Mihan-IransansLight"><i>مادر گفت : عزیزم بازیگری معروف که از محبوبیت زیادی برخوردار است به شهر ما آمده است</i></font></p><div align="right"><font size="4" face="Mihan-IransansLight"><i> </i></font></div><p style="text-align: center;" align="right"><font size="4" face="Mihan-IransansLight"><i>این طلایی ترین فرصتی است که می توانم او را ببینم وبا او حرف بزنم ، خیلی زود برمی گردم</i></font></p><div align="right"><font size="4" face="Mihan-IransansLight"><i> </i></font></div><p style="text-align: center;" align="right"><font size="4" face="Mihan-IransansLight"><i>اگر او وقت آن را داشته باشد که با من حرف بزند چه محشری می شود</i></font></p><div align="right"><font size="4" face="Mihan-IransansLight"><i> </i></font></div><p style="text-align: center;" align="right"><font size="4" face="Mihan-IransansLight"><i>و در حالی که لبخندی حاکی از شادی به لب داشت با فرزندش خداحافظی کرد</i></font></p><div align="right"><font size="4" face="Mihan-IransansLight"><i> </i></font></div><p style="text-align: center;" align="right"><font size="4" face="Mihan-IransansLight"><i>حدود نیم ساعت بعد مادرش با عصبانیت به خانه برگشت</i></font></p><div align="right"><font size="4" face="Mihan-IransansLight"><i> </i></font></div><p style="text-align: center;" align="right"><font size="4" face="Mihan-IransansLight"><i>پسر به مادرش گفت :</i></font></p><div align="right"><font size="4" face="Mihan-IransansLight"><i> </i></font></div><p style="text-align: center;" align="right"><font size="4" face="Mihan-IransansLight"><i>مادر چرا چهره ی پریشانی داری؟</i></font></p><div align="right"><font size="4" face="Mihan-IransansLight"><i> </i></font></div><p style="text-align: center;" align="right"><font size="4" face="Mihan-IransansLight"><i>آیا بازیگر محبوبت را ملاقات کردی؟</i></font></p><div align="right"><font size="4" face="Mihan-IransansLight"><i> </i></font></div><p style="text-align: center;" align="right"><font size="4" face="Mihan-IransansLight"><i>مادر با لحنی از خستگی و عصبانیت گفت <a href="http://stori.mihanblog.com" target="" title="">:</a></i></font></p><div align="right"><font size="4" face="Mihan-IransansLight"><i> </i></font></div><p style="text-align: center;" align="right"><font size="4" face="Mihan-IransansLight"><i>من و جمعیت زیادی از مردم بسیار منتظر ماندیم اما به ما خبر رساندند که او نیم ساعت است که این شهر را ترک کرده است</i></font></p><p style="text-align: center;" align="right"><font size="4" face="Mihan-IransansLight"><i><img src="http://www.axgig.com/images/07781726977149904053.jpg" alt="" border="0" align="bottom" width="470" vspace="0" hspace="0" height="315"></i></font></p><div align="right"><font size="4" face="Mihan-IransansLight"><i> </i></font></div><br> text/html 2016-11-25T15:50:27+01:00 stori.mihanblog.com HMD داستان شماره 204 : خوش قیافگی http://stori.mihanblog.com/post/201 <i><font size="4" face="Mihan-IransansLight">ﭘﺎﺩﺷﺎﮬﯽ ﮬﺮ ﺭﻭﺯ ﺻﺒﺢ ﺯﻭﺩ ﺑﺎ ﺍسب ﻭﺗﯿﺮﻭﮐﻤﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺑه ﺷﮑﺎﺭ ﻭ در راه ﮬﺮ ﺁﺩﻡ ﺧﻮﺵ ﻗﯿﺎﻓه ﺭﺍﮐه ﺍﻭﻝ ﻣﯿﺪﯾﺪ ﺑه ﺍو ﺍﻧﻌﺎﻡ ﻣﯿﺪﺍﺩ<br>ﺭﻭﺯﯼ ﻭﻗﺘﯽ ﺍﺯﻗﺼﺮ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺷﺪ ﺑﺎﯾﮏ ﺁﺩﻡ ﻓﻘﯿﺮ ﻭﺍﯾﻨﮑه ﺯﯾﺎﺩﮬﻢ ﺧﻮﺵ ﻗﯿﺎﻓﮧ ﻧﺒﻮﺩ ﺭﻭﺑﺮﻭ ﺷﺪ ﮬﻤﯿﻦ ﮐه ﺍﻭﺭﺍ ﺩﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﺒﺮﯾﺪ ﻭﺗﺎ ﺁﻣﺪﻥ ﻣﻦ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﺰﻧﯿﺪ ﻭﺑﯿﻨﺪﺍﺯﯾﻨﺶ ﺩﺭﺯﻧﺪﺍﻥ <a href="http://stori.mihanblog.com" target="_blank" title="">.</a><br></font></i><div align="center"><img src="http://www.axgig.com/images/00565139337747474678.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br></div><i><font size="4" face="Mihan-IransansLight"> </font></i> text/html 2016-11-25T15:36:50+01:00 stori.mihanblog.com HMD بهترین افراد را بشناسید http://stori.mihanblog.com/post/200 <i><font size="4" face="Mihan-IransansLight">شجاع ترین فرد کسی ست که اول عذرخواهی می کند...<br>قوی ترین فرد کسی ست که اول گذشت می کند..<a href="http://stori.mihanblog.com" target="_blank" title="">.</a><br>خوشحال ترین فرد کسی ست که اول فراموش می كند...<br></font></i><div align="center"><img src="http://www.axgig.com/images/84326174012211590715.jpg" alt="" width="426" vspace="0" hspace="0" height="297" border="0" align="bottom"><br></div><i><font size="4" face="Mihan-IransansLight"> </font></i> text/html 2016-11-16T13:36:33+01:00 stori.mihanblog.com HMD آرزوی تولدی دیگر http://stori.mihanblog.com/post/199 <i><font size="4" face="Mihan-IransansLight">آدمها فکر می کنند اگر یک بار دیگر متولد شوند، جور دیگری زندگی <br>می کنند، شاد و خوشبخت و کم اشتباه خواهند بود.<br>فکر می کنند می توانند همه چیز را از نو بسازند، محکم و بی نقص!<br>اما حقیقت ندارد..<br>اگر ما جسارت طور دیگری زندگی<br>کردن را داشتیم<a href="http://stori.mihanblog.com/" target="_blank" title="">،</a><br>اگر قدرت تغییر کردن را داشتیم، <br>اگر آدمِ ساختن بودیم،<br>از همین جای زندگیمان به بعد را <br>مى ساختیم...<a href="http://stori.mihanblog.com/" target="_blank" title="">.</a><br></font></i><div align="center"><img src="http://www.axgig.com/images/99000641083177120793.jpg" alt="" border="0" align="bottom" hspace="0" height="321" width="394" vspace="0"><br></div><i><font size="4" face="Mihan-IransansLight"> </font></i> text/html 2016-11-16T13:26:31+01:00 stori.mihanblog.com HMD داستان شماره 203 : مرغی پر از جواهر http://stori.mihanblog.com/post/198 <i><font size="4" face="Mihan-IransansLight">روزی از روزها دو تا کور در کوچه‌ای نشسته بودند و گدایی می‌کردند. از قضا پادشاه همراه وزیرش از آن کوچه می‌گذشت. پادشاه وقتی که کورها را دید، درنگ کرد. آن وقت به وزیرش گفت: از این‌ها بپرس، کار شما را چه کسی باید درست کند؟! <br>وزیر به کورها گفت: کار شما را چه کسی باید درست کند؟! <br>کور سمت راست گفت: خدا. <br>کور سمت چپ گفت: پادشاه<a href="http://stori.mihanblog.com/" target="_blank" title="">.</a> <br>وقتی پادشاه همراه وزیرش به قصر خود برگشت، دستور داد، مرغی را بپزند و توی شکمش را از جواهر پر کنند و ببرند به کور سمت چپ بدهند<a href="http://stori.mihanblog.com/" target="_blank" title="">. </a><br></font></i><div align="center"><i><font size="4" face="Mihan-IransansLight"><img src="http://www.axgig.com/images/96282688211052743933.jpg" alt="" border="0" align="bottom" hspace="0" height="279" width="371" vspace="0"></font></i><br></div><font size="4" face="Mihan-IransansLight"><font size="2" face="Mihan-IransansBold">ادامه مطلب را در استوری دنبال کنید ...</font></font><i><font size="4" face="Mihan-IransansLight"><br> </font></i> text/html 2016-11-16T07:38:41+01:00 stori.mihanblog.com HMD سوختگی یک زن حامله بعد از خوابیدن در کنار آی‌فون ۷ http://stori.mihanblog.com/post/197 <i><font size="4" face="Mihan-IransansLight">اگر شما از افرادی هستید که حین خوابیدن در رخت‌خواب‌تان با گوشی کار می‌کنید، بهتر است این خبر را بشنوید. یک زن استرالیایی در هنگام شب با آی‌فون ۷ در حال شارژ شدنش کار می‌کرد و بعد از آن به خواب رفت. روز بعد که از خواب بیدار شد با صحنه‌ای عجیب روبه‌رو شد<a href="http://stori.mihanblog.com/" target="_blank" title="">.</a> بازوی دست راست این زن به شدت قرمز شده بود و جای سوختگی بر روی آن دیده می‌شد!</font></i><br><br><br><div align="center"><img src="http://www.axgig.com/images/17004655116636345485.jpg" alt="" border="0" align="bottom" hspace="0" height="339" width="486" vspace="0"><br><br><div align="right"><font size="2"><b><font face="Mihan-IransansBold">ادامه مطلب را در استوری دنبال کنید...</font></b></font><br></div></div> text/html 2016-11-16T07:01:03+01:00 stori.mihanblog.com HMD پیروزی http://stori.mihanblog.com/post/195 <i><font size="4" face="Mihan-IransansLight">هیچ وقت ...<br>برای پیروز شدن <a href="http://stori.mihanblog.com/" target="_blank" title="">.</a>..<br>دنبال باران و بابونه نباش!<br><br>گاهی...<br>درانتهای خارهای یک کاکتوس <a href="http://stori.mihanblog.com/" target="_blank" title="">،</a><br>به غنچه ای میرسی ،<br>که زندگیت را روشن میکند.!<br></font></i><div align="center"><img src="http://www.axgig.com/images/46476338230605897920.jpg" alt="" border="0" align="bottom" hspace="0" vspace="0"><br></div><i><font size="4" face="Mihan-IransansLight"> </font></i> text/html 2016-11-16T06:57:09+01:00 stori.mihanblog.com HMD صداقت http://stori.mihanblog.com/post/193 <i><font size="4" face="Mihan-IransansLight">ﯾﻪ ﭘﺴﺮ ﻭ ﺩﺧﺘﺮ ﮐﻮﭼﻮﻟﻮ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺎﺯﯼ می کرﺩﻥ<br>ﭘﺴﺮ ﮐﻮﭼﻮﻟﻮ ﯾﻪ ﺳﺮﯼ ﺗﯿﻠﻪ ﻭ ﺩﺧﺘﺮ ﭼﻨﺪﺗﺎﯾﯽ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﺩﺍﺷﺖ,<br>ﭘﺴر ﮔﻔﺖ: ﻣﻦ ﻫﻤﻪ ﺗﯿﻠﻪ ﻫﺎﻣﻮ ﺑﻬﺖ ﻣﯿﺪﻡ و ﺗﻮ هم ﻫﻤﻪ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ‌ﻫﺎﺗﻮ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺪﻩ, ﺩﺧﺘﺮ ﻗﺒﻮﻝ ﮐﺮﺩ...<br>ﭘﺴﺮ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﯾﻦ ﻭ زیباترین ﺗﯿﻠﻪ ﺭﻭ یواشکی برداشت و ﺑﻘﯿﻪ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺩﺧﺘﺮ ﺩﺍﺩ<a href="http://stori.mihanblog.com/" target="_blank" title="">,</a><br>ﺍﻣﺎ ﺩﺧﺘﺮ ﮐﻮﭼﻮﻟﻮ ﻫﻤﻮﻥ ﺟﻮﺭ ﮐﻪ ﻗﻮﻝ ﺩﺍﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ‌ﻫﺎ روﺑﻪ ﭘﺴﺮﮎ ﺩﺍﺩ.<br><br></font></i><div align="center"><img src="http://www.axgig.com/images/25882653538625642630.png" alt="" border="0" align="bottom" hspace="0" height="305" width="406" vspace="0"><br></div><i><font size="4" face="Mihan-IransansLight"> </font></i> text/html 2016-11-12T20:16:47+01:00 stori.mihanblog.com HMD 5هزار تومان شارژ رایگان همراه اول http://stori.mihanblog.com/post/192 <i><font size="4" face="Mihan-IransansLight">با اد کردن ربات زیر در تلگرام بهتون 5000 تومان میده&nbsp;<br></font></i><div><i><font size="4" face="Mihan-IransansLight"><a href="https://telegram.me/bonsaabot?start=77881569" target="" title="">اد کردن ربات</a>&nbsp;</font></i></div> text/html 2016-11-11T12:34:54+01:00 stori.mihanblog.com HMD داستان شماره 202 : سلام با بوی نفت http://stori.mihanblog.com/post/191 <i><font size="4" face="Mihan-IransansLight">یکی از بزرگان میگفت: <br>ما یک گاریچی در محلمان بود، که نفت می برد و به او عمو نفتی می گفتند.<br><br>یک روز مرا دید و گفت: سلام. ببخشید خانه تان را گازکشی کرده اید!؟<br><br>گفتم: بله<a href="http://stori.mihanblog.com/" target="_blank" title="">!</a><br>گفت: فهمیدم. چون سلام هایت تغییر کرده است!<br>من تعجب کردم، گفتم: یعنی چه!؟<br></font></i><div align="center"><i><font size="4" face="Mihan-IransansLight"><img src="http://www.axgig.com/images/15506242752893620655.jpg" alt="" border="0" align="bottom" hspace="0" vspace="0"></font></i><br></div> text/html 2016-11-11T07:58:58+01:00 stori.mihanblog.com HMD مراقب ﺑﺎﺷﯿﻢ... http://stori.mihanblog.com/post/190 <i><font size="4" face="Mihan-IransansLight">مراقب ﺑﺎﺷﯿﻢ...<br><br>ﺻﺪﺍﯾﻤﺎﻥ ﻗﻠﺒﯽ ﺭﺍ ﻧﺸﮑﻨﺪ !<br><br>ﻋﯿﺐ ﺁﺩﻣﻬﺎ ﺭا ﺩﺍﺩ ﻧﺰﻥ !<br><br>ﺍﻭﻝ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺧﻮﺩﺕ ﺭا<br><br>ﺗﺮﻭﺭ ﻣﯽ‌ﮐﻨﯽ، ﺑﻌﺪ ﺁﺑﺮﻭﯼ آن‌ها را <a href="http://stori.mihanblog.com/" target="_blank" title="">!</a><br><br>ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ، ﺻﺪﺍﯼ ﺗﺮﮎ دل‌ها را<br><br>ﺯﻭﺩﺗﺮ ﺍﺯﻓﺮﯾﺎد ﺯﺑﺎن‌ها ﻣﯽﺷﻨﻮد<br></font></i><br><div align="center"><img src="http://www.axgig.com/images/92584406201964652007.jpg" alt="" border="0" align="bottom" hspace="0" height="375" width="375" vspace="0"><br></div> text/html 2016-11-11T07:04:17+01:00 stori.mihanblog.com HMD تجربه حضور در سه مکان http://stori.mihanblog.com/post/189 <div><i><font size="4" face="Mihan-IransansLight">برای اینکه زندگی را بهتر بفهمیم باید به سه مکان برویم:</font></i></div><div><i><font size="4" face="Mihan-IransansLight"><br></font></i></div><div><i><font size="4" face="Mihan-IransansLight">1. &nbsp;بیمارستان</font></i></div><div><i><font size="4" face="Mihan-IransansLight">2. &nbsp;زندان</font></i></div><div><i><font size="4" face="Mihan-IransansLight">3. &nbsp;قبرستان</font></i></div><div><i><font size="4" face="Mihan-IransansLight"><br></font></i></div><div><i><font size="4" face="Mihan-IransansLight">در بیمارستان می‌فهمید که هیچ چیز زیباتر از تندرستی نیست.</font></i></div><div><i><font size="4" face="Mihan-IransansLight"><br></font></i></div><div><i><font size="4" face="Mihan-IransansLight">در زندان می‌بینید که آزادی گرانبهاترین دارایی شماست.</font></i></div><div><i><font size="4" face="Mihan-IransansLight"><br></font></i></div><div><i><font size="4" face="Mihan-IransansLight">در قبرستان درمی‌یابید که زندگی هیچ ارزشی ندارد<a href="http://stori.mihanblog.com/" target="_blank" title="">.</a></font></i><div align="center"><i><font size="4" face="Mihan-IransansLight"><img src="http://www.axgig.com/images/12191825888577873752.jpg" alt="" border="0" align="bottom" hspace="0" height="251" width="382" vspace="0"></font></i><br></div></div> text/html 2016-11-09T22:55:30+01:00 stori.mihanblog.com HMD هرگز نباید تسلیم شوید http://stori.mihanblog.com/post/185 <div align="center"><i><font size="4" face="Mihan-IransansLight">اگر یک بار تسلیم شوید، تسلیم شدن برای شما یک عادت خواهد شد<a href="http://stori.mihanblog.com/" target="_blank" title="">.</a>.. <br>برای همین است که هرگز نباید تسلیم شوید<a href="http://stori.mihanblog.com/" target="_blank" title="">.</a><br><br><img src="http://www.axgig.com/images/99514838356258196897.jpg" alt="" border="0" align="bottom" hspace="0" height="356" width="377" vspace="0"></font></i></div><i><font size="4" face="Mihan-IransansLight"> </font></i>